To B or Not to B-Tommy Emmanuel指弹吉他谱(小鹿吉他)

To B or Not to B吉他谱 吉他室1970年,15岁的Tommy和哥哥离开了The Trailblazers乐队,怀揣着成为一个专业吉他手的梦想,前往大城市悉尼。他在城市各俱乐部里表演,Tommy的吉他技巧开始在公众场合绽放,不久后便得到唱片公司的邀约。从70年代中晚期一直到80年代早期,他加入了这十年间举足轻重的团体Dragon,也为Air Supply和其他许多著名艺人伴奏。

To B or Not to B吉他谱-1To B or Not to B吉他谱-2To B or Not to B吉他谱-3To B or Not to B吉他谱-4To B or Not to B吉他谱-5To B or Not to B吉他谱-6To B or Not to B吉他谱-7To B or Not to B吉他谱-8

  • 相关推荐
  • 猜你喜欢